Apátsági parkoló

PARKOLÁSI REND

Az Apátsági parkoló magánterületen lévő parkoló, melynek rendjét az Apátság alakítja ki, annak betartatására a hatóságok jogosultak.

Az Apátsági parkoló bejáratánál az alábbi tiltó és tájékoztató táblák kerültek elhelyezésre:

  1. Parkoló, magánparkoló
  2. Behajtani tilos, kivéve engedéllyel: engedéllyel rendelkezik minden apátsági, iskolai és óvodai munkatárs, továbbá minden olyan személy, aki az intézményekbe gyermeket szállít, valamint az Apátságba és intézményeibe érkező vendég.
  3. Megállni tilos, kivéve max. 20 percre, „kiss&go” (K+R) zóna:
    1. A parkoló első felében az iskolába és óvodába autóval érkezők kényelmesen leparkolva tudják gyermekeiket az iskolába engedni vagy az óvodába kísérni, ill. felvenni. Ezt követően a parkoló területét el kell hagyni.
    1. A parkoló első felében és a sorompóval lezárt területén csak az jogosult tartózkodni (parkolni), aki parkolási engedéllyel rendelkezik, és azt elhelyezte a szélvédő mögött.
  4. Kamerával megfigyelt terület

Parkolási engedély kiváltására jogosult minden apátsági és intézményi munkatárs. Az engedélyhez az intézmények excell táblázatban gyűjtik össze a munkatársak nevét és gépjárművük rendszámát, amit tanév elején frissítenek. A parkoló sorompóval elzárt területére csak azok tudnak behajtani, akik adataikat megadták. Amennyiben több parkolóhely nem áll rendelkezésre a sorompóval elzárt területen, úgy a parkolási engedély birtokában jogosult parkolni a munkatárs a parkoló első felében.

A parkolási engedély meglétét munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérik, a szabálytalanul parkoló gépjárműveket három alkalommal figyelmeztetik, ezt követően a forgalmi rend betartását a hatóságok ellenőrzik.

Apátsági, iskolai és óvodai rendezvények ideje alatt a parkolót valamennyi rendezvényre érkező szabadon használhatja a rendezvény ideje alatt.

Vendégek részére az Apáti hivatalban, az iskolai portán és az óvodai irodában „Vendég parkolási engedély” adható ki tartózkodásuk idejére.

TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A parkolóba történő behajtásra és a parkolóban gépjárművel történő mozgásra a KRESZ szabályai vonatkoznak, közlekedni a felfestett útburkolati jelek szerint lehet, maximálisan 10km/óra sebességgel, ügyelve a parkolóban gyalogosan közlekedő kiskorú gyermekek testi épségére.

A külső parkolóból a behajtás a belső parkolóba csak azon gépjárművek részére lehetséges, mely gépjárművek rendszáma a rendszámfelismerő kamerarendszer szoftverében rögzítve lettek.

A külső parkolóból az útburkolatra felfestett jelnek megfelelő haladási irányban lehet megközelíteni a bejárati oldalon lévő sorompót, lehetőleg a sorompó közepe felé max.: 10 km/h sebességgel haladva. A rendszámfelismerő kamera a dedikált rendszám felismerése után fokozatosan felnyitja a sorompót, ekkor a gépjármű behajtása megkezdhető az adott üresen álló parkolóhely felé. Ha a gépjármű teljes terjedelmével áthaladt a sorompó alatt, a sorompó 10 mp-múlva lecsukódik! Kérek mindenki, hogy lefelé mozgásban lévő sorompó alá senki NE hajtson be a gépjárművével! Ha véletlenül a behajtásnál meg kell állni a sorompó alatt, akkor a gépjármű a teljes terjedelmével kitakarja a biztonsági infrasorompókat, melyek meggátolják a sorompók lecsukódását és csak a gépjármű teljes terjedelmének áthaladása után fog a nyitott sorompó lecsukódni.

A belső parkolóból történő gépjárműkihajtás csak a kijárati oldalon lévő sorompó rendszámfelismerő kamerájával szemben lehetséges. Esetleges tolatás, forgolódás esetén is megtörténhet a rendszám felismerés, ekkor a kijárati sorompó kinyit, de ha a lecsukódása elkezdődött NE hajtsanak a sorompó alá!

A belső parkolóba történő BE- és Kihajtás során ügyeljenek arra, hogy a lezárt sorompó végét ne sodorják el, mert ez a gépjárművükben is kárt tehet és a sorompórendszer üzemképtelenné válik. Aki a kárt okozta, annak nem csak a meghibásodott eszközt, hanem a teljes helyreállítási költséget is meg kell térítenie!

Mind a külső, mind a belső parkoló és a sorompók közötti tér videokamerákkal van megfigyelve, melyek a teljes parkoló felületéről videofelvételt készítenek. A rendszámfelismerő kamerák a parkolóba behajtó minden gépjármű rendszámát rögzítik, a dedikált rendszámoknak a belső sorompót is kinyitják attól függően, hogy a parkolóba behajtás, vagy kihajtás történik.

A sorompók alatt és között gyalogosan közlekedni balesetveszélyes! A belső és a külső parkolók között gyalogosan közlekedni csak a szigeten kialakított járdán lehet!