Levéltár

kep3

Jelenleg is feldolgozás alatt álló archívumunk alapját Fényi Ottó (1917−2002) O. Praem. kormányzó perjel állhatatos és kitartó munkája teremtette meg. Az 1960-as évek közepétől szisztematikusan gyűjtötte az 1950. évi 34. tvr.-tel szétszórattatásra ítélt rendtársai hagyatékát. Elsősorban ezek képezik állományunk gerincét. Kiemelkedik közülük Károly Irén, Hermann Egyed, Kumorovitz Bernát, Oszvald Arisztid és Mécs László anyaga.

kep7kep8

2011-től, az iratrendezéssel párhuzamosan, feltérképezzük mindazokat a magyarországi és azon kívüli levéltárakat, ahol a Jászóvári Premontrei Kanonokrend, illetve rendtagjai dokumentumait őrzik, s lehetőségeinknek megfelelő mértékben másolatokat készítünk. Ezzel nemcsak a Fényi Ottó által kijelölt utat követjük kötelességszerűen, hanem a kutatók forráslelőhely-keresését is megkönnyítjük. Ezenkívül folyamatosan közlünk rendtörténeti tanulmányokat.

kep6kep5

 

Elérhetőség

Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára

2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 1.

Kovács Ágnes kézirattáros

E-mail: annakara@freemail.hu

Telefon: + 36 / 20 / 572-2149

 

Nyitva tartás

Látogatás előtt, kérjük, minden esetben egyeztessen a kutatás időpontjáról!

Hétfő, péntek: 9–17h, kedd: 9–13h

 

kep4kep9 kep1 kep2