Kik vagyunk?

Prémontré Reguláris Kanonokjai vagyunk, de úgy is ismernek minket, mint Premontreiek, Norbertínusok, vagy Fehér Kanonokok (a Brit-szigeteken). Egy szerzetesközösség vagyunk a Római Katolikus Egyházon belül, papok, testvérek és nővérek. Rendünket Szent Norbert alapította a 12. század elején, az érett középkori nagy reformtörekvések hajnalán Nyugat-Európában.

Közösségi életet élünk apátságainkban és perjelségeinkben Szent Ágoston reguláját követve; ezen felül a házainkon kívül eső tevékenységekbe is komolyan belevetjük magunkat.

Közösségünk jelenlegi (2012) létszáma kissé meghaladja az 1300 főt, ami magába foglalja a papokat, nővéreket, testvéreket, diakónusokat és novíciusokat is. Napjainkban jelen vagyunk a következő országokban: Franciaország, Belgium, Hollandia, Anglia, Írország, Dánia, Németország, Spanyolország, Olaszország, Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Svájc, Oroszország, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Dél Afrika, Kongó, Brazília, Peru, India és Ausztrália

Annak a törekvésnek a feszültségében élünk, hogy a szemlélődés és az aktív munka, a közösségi élet és az apostoli szolgálat közötti kapcsolat összhangját megteremtsük.

Premontrei fogadalmak:

  • Szegénység – ami egyszerű életet követel tőlünk, életünk és talentumaink megosztását egymással és azokkal, akiket szolgálunk
  • Tisztaság – megszentelt cölibátus, ami megnyit minket a lélekben való növekedésre egységben másokkal
  • Engedelmesség – amely minél teljesebben kitágít bennünket Isten akaratának befogadására

Mint kanonokok arra köteleztük el magunkat, hogy a Szentmisét (Eucharisztiát) és a Zsolozsmát (Isteni Offíciumot) minden nap kórusban méltóságteljesen és nyilvánosan ünnepeljük.

A keresztelésben kapott meghívottságunk erényével, és a fogadalmas életünk útján, mint Reguláris Kanonokok a helyi egyház szükségleteit szolgáljuk közös szolgálatunkon keresztül a szegények és kirekesztettek, a fiatalok és öregek felé. Helyi szinten ez a szolgálat – mint a közösséget szolgáló helyi közösségek – kifejezésmódot talál a mi nevelői apostoli munkánkban alap, közép és felső szinten egyaránt. Premontreiek szolgálnak az intézményekben, mint tanárok, professzorok, adminisztrátorok, tanácsadók, iskolai lelkészek, pénzügyi tisztviselők, és a kormányzásban, mint igazgatósági tagok és megbízottak.

A rend megbízásából mi plébániákon is szolgálunk, és ellátunk lelkipásztori kisegítő munkát egyházmegyés plébániákon. Rendtársaink elkötelezettek a szentségek ünneplésében és a lelkigondozásban az egészségügyi intézmények területén, kórházakban, idős otthonokban és nyugdíjasházakban. Távolabb tekintve: rendtársaink szolgálnak káplánként az Amerikai Katonai Lelkészség különböző alakulataiban, és a közösségünk által alapított különböző külföldi és egészségügyi missziókban. Közelben maradva: néhányan közülünk apátként, perjelként, házfőnökként, provizorként, és a képzés vagy a hivatásgondozás vezetőiként szolgálják magát a Premontrei Közösséget.

 

dsc_0308