Hivatás

Premontrei tanúságtétel

Rendünk lelkiségének három fő forrása van:
(Szent Norbertben – egy emberben – találkozott a kor három alapvető mozgalma.)

 • A szerzetesi életeszmény,
 • A közösségben élő papság életeszménye és
 • Az apostoli mozgalom.
 1. Szerzetesi élet
  Az evangéliumi tanácsok szerint – hármas fogadalommal:
  tisztaság, szegénység, engedelmesség kötelezzük el magukat.
 2. Közösségben élő papság (káptalanok, kanóniák)
  Eredete – a püspök körül élő szabályozott papok.
  Szent Ágoston regulája szerint élő szerzetes-kanonokok.
  A prépost körül élő szerzetes-papok közössége.
 3. Apostoli mozgalom
  Apostolok tanítása és az ősegyház példája szerint élve.
  (Jeruzsálemi egyház – egy szívvel egy lélekkel; mindenük közös volt.)
  Apostoli élet – 2 ember szegényen együtt vándorol és prédikál.

Rendi életünk három alapvető, meghatározó mozzanata:

 • Az ünnepélyes liturgia,
 • A lelkipásztori munka és
 • A helyre tett fogadalom.
 1. Ünnepélyes liturgia
  Szentmise, zsolozsma – minden nap, közösségben.
  Ünnepélyesebb, díszesebb, hosszabb, énekelt formában.
 2. Lelkipásztori munka
  A hívek közvetlen lelkipásztori szolgálata.
  Plébániák, templomok lelkipásztori ellátása.
  Iskolák fenntartása, oktatás és nevelés (II. József óta).
 3. Helyre tett fogadalom (Stabilitas loci)
  Egyházra, vagy templomra tett szerzetesi fogadalom.
  (Egy egyházközösség, vagy templom kanonokjai leszünk.)

Összegzés:

Kisebb közösségekben élünk, az emberek között és értük,
nyitottsággal, figyelemmel és imádságos lelkülettel.
Vita mixta (kevert életforma) – akció (tevékeny élet) és kontempláció (szemlélődés).
Tehát az imádság és az emberek szolgálata egyaránt az életmódunkhoz tartozik.

 

orokfogadalom3