Liturgia

Rendi életünk, tevékenységünk központja és forrása a liturgia.
A szentmisét és a zsolozsmát minden nap közösségben és ünnepélyes formában, énekelve végezzük templomainkban.
Napunk csúcspontja a szentmise, amelyet rendi közösségben, és a napnak megfelelő énekekkel díszesen mutatunk be.
A zsolozsmaórákat is együtt énekeljük templomainkban vagy a rendházi kápolnában.
A liturgiáink nyilvánosak, szeretettel várjuk együtt imádkozásra plébániáink híveit és az érdeklődőket.
(A megfelelő liturgiai rendet a „Plébániáink” rész alatt lehet megtalálni.)

DSC_0128 másolata