Nővérek

A magyarországi Premontrei Nővérek rövid története

Már a középkorban is éltek premontrei nővérek Magyarországon (3 házban: Somlóvásárhely, Szeged, Brassó) A 16. sz.-ban, a török uralom idején a Rend női ága kihalt. A Premontrei Női Kanonokrendet 1927-ben alapították újra a Zwierzinyiec-i (Krakkó) kolostor és Dr. Ráday Sebestyén gödöllői premontrei kanonok segítségével Külsővaton. Három nővérrel kezdték meg a kolostori életet, de 1950-re a közösség már 70 főt számolt és 11 házban tevékenykedtek egész Magyarországon. Nővéreink népiskolákban tanítottak, óvodát vezettek, ill. kántori szolgálatot láttak el a plébániákon. A szerzetesrendeket 1950-ben feloszlatták Magyarországon. Csak a politikai változások után, 1989-től vált lehetővé újra a közösségi élet. Az elnyomás közel 40 évét mintegy 35 nővér élte túl. Ma 10 premontrei nővér van, és 1 házban élnek.
A Rend anyaháza Zsámbékon van.
A nővérek az ünnepélyes liturgia és a gyakorlati templomi szolgálat mellett, iskolát tartanak fent (Szakközépiskola és Szakiskola), ahol hittant és más tantárgyakat is tanítanak, és az egész város (Zsámbék) szociális ellátásának szolgálatát végzik.

Általános elöljáró: Dr. Juhász Katalin Ágnes O.Praem.
Cím: 2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u. 13.

noverek

Részletek:
http://www.premontreinoverek.hu