Oktatás

A premontrei rend az alapító szándéka szerint elsődlegesen lelkipásztori szolgálatot végző közösség.

Az oktatás az első századokban csak a rendtársak képzését, a rendi utánpótlás nevelését jelentette. A 18. század végén azonban több rendet érintő (pl. bencés, ciszter, ferences) jelentős fordulat következett be: II. József rendelete az 1780-as években feloszlatta a szerzetesrendeket, majd a közösségeket visszaállító 1802-es királyi rendelet a rendeket iskolák vállalására kötelezte, így attól kezdve a premontrei apátságoknak is gimnáziumokat kellett működtetniük.

A csornai apátságnak Szombathelyen és Keszthelyen (1808 és 1948 között) voltak iskolái, ám a rendszerváltozás után csak a szombathelyi Szent Norbert Gimnázium alakult újra 1994-ben, mely most is működik a csornai apátság fenntartásában.

(Információk: www.szent-norbert.hu)

szombathely_premo

A jászói apátságnak Rozsnyón, Lőcsén, Nagyváradon (1808-tól) és Kassán (1811-től) voltak iskolái.
1937 és 1948 között Budafokon is működött premontrei gimnázium.
A rendszerváltozás után az eredeti négy iskolából csak a kassai gimnázium alakulhatott újra néhány éve a jászói apátság fenntartásában.

A jászói apátság életében az I. világháborút követő békeszerződések gyökeres változást hoztak. A trianoni szerződések miatt a jászói apátsághoz tartozó gimnáziumok szomszédos államok területeihez kerültek, ahol nem nézték szívesen a magyar oktatást, és az iskolákat államosították. Takács Menyhért jászói apát a magyar állam segítségével 1924-ben megalapította a gödöllői gimnáziumot, ahol az atyák magyarul taníthattak egészen a 1948-as szétszóratásig.

Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium

A rendszerváltozás után 1992-ben a gödöllői nyolcosztályos gimnáziumban újra elindult az oktatás, 2000-ben érettségiztek első diákjai.
A gimnázium folyamatosan bővül. (négy- és ötosztályos gimnázium, egyházzenei képzés, természettudományos képzés, kollégium)

(Információk: iskola.premontrei.hu)

dsc_0012

Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Iskola

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 1993-ban alapított egy többcélú intézményt, általános és középfokú katolikus iskolát és gyakorlóiskolát. 2004-ben a tanítóképző Vácra költözött, ezért a gyakorlóiskolai státusz megszűnt, de az iskola továbbra is a főiskola fenntartásában működött. 2006 nyarától az intézmény fenntartója a Gödöllői Premontrei Perjelség. Az intézményben általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és alapfokú művészetoktatási képzés is folyik.

(Információ: kszj.hu)

zs_isk_2