Rendházaink

A Gödöllői Premontrei Apátság tagjai két házban élnek.

Gödöllő (apátság)

A rendházat és iskolát 1924-ben a felvidéki Jászóról alapította Dr. Takács Menyhért prépost.
A szerzetesi élet gödöllőn a szétszóratásig (1948) működött, majd több évtizedes kényszerszünet után 1989-ben alakult újjá a Gödöllői Premontrei Perjelség Fényi Ottó kormányzó perjel vezetésével. 1997-től Ullmann Péter Ágoston, 2015-től Balogh Péter Piusz a kormányzó perjel. 2018-ban a közösség apátsági rangra emelkedett.
Rendi közösségünk központja Gödöllő, ahol a legtöbb rendtársunk él. A gödöllői rendházban él rendi elöljárónk, és a rendi képzés is ezen a helyen folyik. Az ott lakó premontreiek életét túlnyomó részt a lelkipásztori munka és az iskolai oktatás tölti ki. Gödöllőn plébánia, gimnázium, középiskolai és felsőoktatási kollégium működik.

Zsámbék (függő ház)

Zsámbékon, ahol a középkorban rendünk jeles monostora működött, ma közösségünk újra aktív lelkipásztori tevékenységet folytat. A premontrei szerzetesek már a kommunizmus idején is jelen voltak az ősi falak mellett, többen erre a monostorra tették a fogadalmukat és csendben dolgoztak a hívő lelkek között. A rendszerváltozáskor a perjelség átvette a plébániai feladatokat.
A zsámbéki plébánián él kisebb közösségünk. Zsámbékon és környékén a premontrei atyák elsősorban plébániai munkát végeznek, de mellette Zsámbékon még egy rendi iskolát is fenntartanak.