Kiadványaink

Könyv | CD, DVD

Könyvek

Latin-magyar nappali zsoltároskönyv (diurnále)

Szent Ágoston (Aurelius Augustinus)
Zsoltármagyarázatok I.

Június 24. – Keresztelő Szent János zsolozsmája az Esztergomi Breviárium alapján

Mécs László – Piros csizmán őszi harmat…
Válogatott versek

Graduale Hungaricum
A Premontrei Rend Gödöllői Kanóniája, 2007

CD-k és DVD-k

In medio eccesiae (audio CD)
A premontrei lelkiség keresztmetszete a rendi zsolozsmában

Ave rex noster (audio CD)
Krisztus Király ünneplése az egyházi év folyamán

Dixit Dominus (audio CD)
Két vesperás többszólamú és polifón tételekkel

Hangzó népzsolozsmák (audio DVD)
A Népzsolozsmák teljes hangfelvétele

Venite adoremus (audio CD)
Penitentia, Eucharistia, Immaculata

 

 

évfordulós rendezvénysorozat
EGYH-KCP-18-P-0189
1726/2017. Korm. Hat
120 000 000 Ft