Küldetésnyilatkozat

A Premontrei Rend missziós nyilatkozata

Az irgalmas és Háromegy Isten vonzásában,
mint megkereszteltek meghívottak vagyunk
a szegény és feltámadt Krisztus követésére
a radikális apostoli életben,
az evangéliumi tanácsok, Szent Ágoston Regulája
és Premontrei Rendünk alapítójának,
Szent Norbertnek karizmája szerint.

Életmódunkat jellemzi:

  • Isten egész életen át való keresése a testvéri közösségben
  • állandó megtérés, mely által magunkat fogadalmunk egyházának ajándékozzuk, a magát kiüresítő Krisztussal közösségben
  • Mária utánzása az Isten Igéjéről való elmélkedésben
  • szüntelen imádság és az oltár szolgálata

A kórusimától és az oltártól indulunk, hogy szolgáljuk az emberiséget a szegénység, a vendégszeretet, a kiengesztelődés és béke szellemében az Egyház és a világ javára. Különösen oda szól a küldetésünk, ahol a szegényekben maga Krisztus szenved, és azokhoz, akik még nem ismerik Krisztust.

Imádkozunk, hogy a Szentlélek, aki elindította bennünk a jó művet, Ő maga vigye végbe azt Jézus Krisztus napjáig.
Ámen.

 

dsc_0187