Temető

A premontreiek közel 100 éve telepedtek Gödöllőre. Iskolát, kollégiumot, rendházat alapítottak és építettek, halottaiknak pedig a Fácános erdejében alakítottak ki temetőt.

1950 után kényszerűségből nem temetkezhettek már ide, a városi temetőben alakítottak ki a rendi elhunytaknak parcellát a katolikus plébánia jóvoltából. A rend kilátástalan helyzete miatt felmerült, hogy a fácánosi temetőt ide áttelepítik, a Gondviselés azonban másképp rendelkezett.

A rendszerváltozás hajnalán Gödöllőre visszatelepülő szerzetesek a folyamatosan ápolt temetőt újra birtokba vették, és a gödöllői rendi élet és iskola újraindítóját, Fényi József Ottó atyát itt helyezték végső nyugalomra 2002-ben.

Az Apátság a 100 éves évfordulójának kezdetén úgy kívánta, hogy rendezze a szétszóratás idején elhunyt rendtagok végső nyughelyeinek sorsát. Ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy az immár hivatalosan is temetőként használható területet rendezzük, bővítjük, a városi parcellában nyugvó elhunyt rendtagok földi maradványait méltó megemlékezés keretében a Premontrei temetőbe helyezzük végső nyugalomra.

Ezzel párhuzamosan kutatásokat folytattunk a Kárpát-medence szerte fellelhető, a szétszóratás miatt rendi kereten kívül élt és eltemetett rendtagok sírhelyeinek feltalálására, hogy a már lejárt vagy nem gondozott nyughelyeken lévő halottainkról is gondoskodhassunk.