Képes beszámoló a Premontreiek 100 éve Gödöllőn c. kiállítás megnyitójáról

A premontreiek gödöllői letelepedésének és iskolaalapításának 100. és a gimnázium újraindulásának 30. évfordulója alkalmából közel egy évvel ezelőtt meghirdetett jubileumi év múlt héten fontos állomásához érkezett: 2024. február 29-én ünnepélyesen megnyitottuk a Gödöllői Királyi Kastélyban a „Premontreiek 100 éve Gödöllőn” című rend- és iskolatörténeti kiállítást.

A megnyitót hosszú előkészítő munka előzte meg: a Gödöllői Premontrei Apátság, a Gödöllői Városi Múzeum és a Gödöllői Királyi Kastély együttműködésében valósult meg. A kiállítás létrejötte sok ember hosszú és alapos munkájának, szervezésének köszönhető. Köszönjük mindenkinek, aki kisebb vagy nagyobb mértékben, de hozzájárult a közös sikerhez. Külön szeretnénk kiemelni Kara Anna, a Gödöllői Premontrei Apátság levéltárosa és Dr. Czeglédi Noémi munkáját, akik hetek-hónapok (sőt évek) óta éjt nappallá téve lázasan dolgoztak a kiállítás koncepciójának kidolgozásában, és aprólékos megvalósításában.

A megnyitóra a kastély lovardájában került sor, több mint kétszáz vendég részvételével. Örömünkre szolgált, hogy velünk ünnepelt többek között Varga Lajos váci segédpüspök atya; Vécsey László országgyűlési képviselő úr; a városvezetés tagjai; továbbá a premontrei atyák, nővérek, testvérek; gödöllői és környékbeli intézmények vezetői; szakmai szervezetek képviselői; számos paptestvér; a premontrei egyházközség tagjai; valamint gimnáziumunk tanárai, tanulói és szüleik.

A megnyitó elején a Premontrei Iskolaközpont diákjaiból és tanáraiból álló kórus, a Premi Cantores műsorát hallhattuk. Ebben középkori egyházi énekek illetve gregorián darabok csendültek fel. Trombitán közreműködött Botrágyi Károly, zongorán kísért Farkas Domonkos, vezényelt Kocsis Csaba.

Ezután rövid megnyitóbeszédek következtek. Balogh Piusz gödöllői apát a régi gimnázium első igazgatójának, Stuhlmann Patriknak gondolatait idézte fel és vonatkoztatta a jelenre. Gémesi György, Gödöllő polgármestere a város és a premontrei rend és iskola kapcsolatáról beszélt. Ujváry Tamás a három rendező gödöllői intézmény összefogását emelte ki és méltatta a kiállítást. Végül Czeglédi Noémi, a kiállítás egyik kurátora tartotta meg szakmai köszöntőjét.

A műsor után a jelenlevők megtekinthették a kiállítást, illetve egy szerény állófogadás keretében lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre is.

A kiállítás a Gödöllői Királyi Kastély Rudolf-szárnyában ingyenesen látogatható június 23-ig!

Szöveg: Szakmány Csaba

Képek: ODPictures Art Studio LTD – Official Site • Anna Bencsik, Domonkos Orban-Katona