Beszámoló a november 19-i gödöllői Alumni-napról

2022. november 19-én több mint 300-an gyűltünk össze a gödöllői Premontrei Iskolaközpont épületeiben Alumni Találkozóra. Örömünkre szolgál, hogy több mint 170 egykori diák illetve tanárunk mellett közel 150 kísérő is ellátogatott a rendezvényre, köztük nagyon sok kisgyermek.

A program faültetéssel kezdődött. A Premontrei Rend alapításának 900. és gödöllői megtelepedésének 100. évfordulójára minden eddig végzett osztály (szám szerint 58) és az Öregdiákok Egyesülete ültetett egy-egy fát a Rend területén. Ha erre jártok, nézzétek meg osztályotok fáját, amit vagy az új parkoló környékén vagy a Sportcsarnok mögötti részen találtok!

Ezután Balogh Piusz atya, apát és Takácsné Elek Borbála igazgató egyórás előadásban ismertette a résztvevőkkel az Apátság területén és az iskolában megvalósult újításokat, valamint a folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseket. Ezekről honlapunk „Fejlesztések” menüpontjában fényképekkel illusztrálva is lehet olvasni.

Az előadás keretében szó volt arról is, hogy az épülő új Apátsági Templom harangjai közadakozásból készülnek el. Piusz apát szándéka szerint a 600 kg-os Szent Norbert-harangot az egykori gödöllői premontrei diákok, volt és jelenlegi tanárok és munkatársak, valamint jelenlegi diákok és családjaik adományoznák. Ezzel is kifejezve az összetartozást, valamint az iskolához és a Premontrei Rendhez való kötődést. A harangadományról szóló tájékoztatót a jelenlevőknek az ajándékcsomaggal együtt átadtuk szombaton, a távol lévőknek pedig jelen levélhez csatoljuk. Kérjük, hogy aki szeretne, lehetőségeihez mérten csatlakozzon az adományozáshoz!

Az előadás után déli zsolozsmát énekeltünk Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére, akinek ünnepén volt a találkozó. Majd ebéd következett és ezzel párhuzamosan zajlott a körbevezetés az iskola épületeiben, valamint a kibővített rendi temetőben és az épülő templomhoz.

A nap folyamán a kisgyermekek és szüleik részt vehettek Ringató foglalkozáson, kézműveskedhettek, de cserkész diákjainknak köszönhetően társasjátékra és egyéb játékokra is volt lehetőség.


Előzetesen jelezzük, hogy a 2023 márciusában induló „Gödöllői Premontreiek 100” ünnepségsorozat keretében júniusra is tervezünk iskolai szervezésben hasonló programot, melyre minden jelenlegi és volt tanárt, valamint egykori diákjainkat is várjuk! Bízunk benne, hogy ismét sokatokkal találkozhatunk!


Szöveg: Szakmány Csaba

Fotók, grafika: OD Pictures