Temetőegyesítés és újratemetések

2022. október 24-én ünnepélyes gyászmisét tartottak a Gödöllői Premontrei Apátság plébániatemplomában a Gödöllőn eltemetett rendtagokért. Ezen a napon került sor a Gödöllői Városi Temető Premontrei parcellájának a rendház közelében levő fácánosi premontrei sírkerttel való egyesítésének lezárására, a rendtagok újratemetésére.


Az esemény a nemrég 900 éves jubileumát ünneplő Premontrei Rend gödöllői megtelepedésének 100 éves évfordulójához kapcsoló rendezvény- és ünnepségsorozat előkészülete volt. A premontreiek gödöllői letelepedésükkor a Fácános erdejében létesítettek temetőt halottaiknak. Összesen 17 rendtagot és egy diákot temettek ide, de 1950 után kényszerűségből már nem temetkezhettek ide, ezért a városi temetőben alakítottak ki a rendi elhunytaknak parcellát a katolikus plébánia jóvoltából. A rendszerváltásig ide 9 rendtagot temettek vagy temettek újra és később is ezt a temetőt használta a Rend. A szétszóratás éveiben a temetéseket Fényi Ottó OPraem atya szervezte és az elhagyott Fácánosi sírkertet is ő gondozta.

2022 tavaszán döntés született és a Gödöllői Premontrei Apátság megkezdte a városi parcellában nyugvó rendtársak exhumálásának és a Fácánosi sírkertben történő újratemetésének előkészítését. Ez 2022 szeptember-október során valósulhatott meg, miután minden hivatalos és fizikai akadály elhárult. A sírkertet kibővítették, megtisztíttatták, kerítését megépíttették, a sírköveket felújíttatták.

Október 24-én a gyászmise után körmenettel vonultak a résztvevők a Fácánosi sírkertbe, hogy az utolsó három újratemetett rendtagot, a régi gimnázium három igazgatóját (Champier Istvánt, Stuhlmann Patrikot, Kumorovitz Bernátot) utolsó útjára kísérjék. A három koporsót szimbolikus módon rendtagok, a jelenlegi gimnázium tanárai és öregdiákjai vitték. A temetési szertartást Balogh P. Piusz OPraem apát végezte a Premontrei Rend hagyományainak megfelelő szertartás szerint.

A kibővített és megújult Fácánosi sírkert megáldására október 31-én kerül sor.

A Gödöllői Premontrei Apátság kutatásokat folytat a Kárpát-medence szerte fellelhető, a szétszóratás miatt rendi kereten kívül élt és eltemetett rendtagok sírhelyeinek felkutatására, hogy a már lejárt vagy nem gondozott nyughelyeken lévő halottaikról is gondoskodhassanak.