Diakónusszentelés

Február 27-én, szombaton de. 11 órakor Dr. Varga Lajos váci segédpüspök úr Frigyes testvérünket diakónussá szenteli a Nagykökényesi Plébániatemplomban. Szeretettel hívunk erre az ünnepi alkalomra minden kedves hívet. A járványügyi előírásoknak megfelelően a szentmise után nem tartunk közös ünnepséget és vendéglátást, ezt későbbi időpontban pótoljuk. Kérjük, imádkozzanak a szentelendőért!

A diakonátus a papság szentségét megelőző szentelési fokozat. A diakónus, vagy más néven szerpap az Egyház megbízásából és a szentelésből kifolyólag a liturgián és más alkalmakkor fontos tevékenységek ellátásával van felruházva. A miseliturgián közvetlen segítője a papnak, szoros értelemben oltárszolgálatot lát el, evangéliumot olvas és prédikál, áldoztat és a szentmise bizonyos felszólító részeinek megszólaltatása is az ő feladata. A diakónus más feladatkörei: keresztelés, esketés, temetés, szentségkitétel szentségi áldással, beteglátogatás áldoztatással és egyéb szentelmények kiszolgáltatása. Különleges feladata a húsvéti vigílián a húsvéti örömének megszólaltatása. A diakónus nem gyóntat, nem szolgáltatja ki a betegek szentségét, nem végzi a szentmiseáldozat bemutatását.