Jubileumi búcsúk

Kedves Testvérek!


Mellékletben találják az Apostoli Penitenciária rendeletét melynek értelmében:
A rend tagjai és a templomaikhoz kötődő hívek számára Ádvent első vasárnapjától (2020. november 29.) Urunk megkeresztelkedésének ünnepéig (2022. január 9.) naponta egyszer elnyerhető, a halottak üdvéért felajánlható teljes búcsút engedélyez a szokásos feltételek mellett (szentgyónás, szentáldozás, imádság a Szentatya szándékára) amennyiben felkeresnek egy, a rendhez tartozó vagy a rend által ellátott templomot.

Jos Wouters

generális apát

**************************************

Prot. N. 298/20/1


„Az Apostoli Penitenciária a Szentséges Atya Ferenc pápa parancsára szívesen engedélyez teljes búcsút a szokásos feltételekkel (szentségi gyónás, eucharisztikus áldozás és imádság a Szentatya szándékára) a premontrei szabályozott kanonokok és más valóban bűnbánó és a szeretet által indított krisztushívők számára a jubileum alkalmával, ha zarándokok módjára felkeresik a jubiláló templomokat és imaházakat, és ott a szabályosan meghatározandó szent cselekményekben részt vesznek, vagy legalább megfelelő időn keresztül alázatosan imádkoznak a bűnösök megtéréséért, a papi és szerzetesi hivatásokért és az emberi család intézményének védelméért, hozzácsatolva az Úr imáját, a Hitvallást, valamint a Boldogságos Szűz Máriához és Szent Norberthez intézett fohászokat.
A premontrei rend tagjai, akik betegség vagy más súlyos ok miatt akadályozva vannak az ünnepségeken való részvételben, teljes búcsút nyerhetnek, ha felindítva minden bűn megvetését és a szándékot, hogy amint lehetséges lesz, teljesítik a három szokásos feltételt, a szív lelki vágyával elvégzik a zarándoklatot  és saját betegségeiket vagy a kellemetlenségeket felajánlják az irgalmas Istennek Mária által, hozzácsatolva a fenti imákat. Hogy pedig az isteni megbocsátáshoz való hozzáférés az Egyház kulcsai által könnyebben és lelkipásztori szeretettel történjék, ez a Penitenciária nyomatékosan kéri, hogy a premontrei szabályozott kanonokok nagylelkűen szenteljék magukat a bűnbánat szentségének és gyakran szolgáltassák ki a betegeknek az Oltáriszentséget.
Mindezek a teljes jubileumi időszak alatt érvényesek. Minden ellenkező rendelkezés érvényét veszíti.

Maurus Card. Piacenza, nagypenitenciárius
Christophorus Nykpel, régens”