900 éve Premontreiek – rendtörténeti konferenciát tartottunk Gödöllőn

A premontrei rend megalapításának 900. évfordulója alkalmából 2020. szeptember 10–12. között a Magyar Premontrei Cirkária háromnapos nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a Gödöllői Premontrei Apátság és Iskolaközpont épületeiben.


 A konferenciát az eredetileg tervezett helyszínen, a Gödöllői Premontrei Apátság és Iskolaközpontban tartottuk meg. 


A konferencia célja volt, hogy a premontrei rend magyarországi tevékenységének középkori, újkori és legújabb kori történetét, a rend lelkiségét, valamint kulturális és művelődéstörténeti jelentőségét egyaránt vizsgálja. A premontrei rend történetével kapcsolatos áttekintések mellett a konferencián helyet kaptak az új kutatási eredményeket bemutató, illetve a módszertanilag újszerű előadások is.