Premontrei templom épül Gödöllőn

A Kormány 1726/2017. (X. 10.) Korm. határozatában a Kormány üdvözli a premontrei rend alapításának 2021-ben ünneplendő 900 éves évfordulóját, és támogatja a szerzetesrend évfordulóhoz kapcsolódó fejlesztési terveinek megvalósítását a Gödöllői Premontrei Apátság hitéleti és oktatási feladatainak elősegítése érdekében.

A fejlesztés alapvető célja, hogy a rend tagjai, a helyi közösség és a Premontrei Iskolaközpont diáksága és tanárai méltó módon tudjanak részt venni új templomukban a liturgiákon. A premontrei rend sajátos küldetése a kanonoki közösségi élet mellett a lelkipásztorkodás, mely a legújabb korban kiegészült az iskolai nevelés–oktatással. A templom–rendház–plébánia ezeknek a missziós és hitéleti tevékenységeknek adja meg a lehetőségét. A templom építésének kezdete: 2021.