Ipolyság

2016. október 29-én szombaton, – rendünk 900 éves évfordulójára készülve, – ismét elzarándokoltunk egy ősi premontrei helyre, a felvidéki Ipolyságra (régi nevén sági prépostság – alapítva 1237 körül). Ez alkalommal is nagy érdeklődés övezte a zarándoklatot; két busszal, több mint százan érkeztünk Gödöllőről, Zsámbékról és Mányról a szép, kéttornyú ipolysági templomhoz. A premontrei nővéreket, testvéreket és a híveket nagy szeretettel fogadták az ottani atyák és segítőik a Szűz Mária tiszteletére szentelt templomban.

dsc_0068     dsc_0154

A zarándoklat legfontosabb eseménye az ünnepi szentmise volt (10h), amelyet Szent Norbert tiszteletére mutattunk be, Piusz kormányzó perjel atya vezetésével. Megerősítő volt a szentmise kegyelme és Piusz atya prédikációja mellett, hogy az oltárnál is négy premontrei áldozópap állt, a zenei szolgálatot is három premontrei szerzetes látta el, a padokban pedig premontrei nővérek imádkoztak a zarándokok élén.

dsc_0121     dsc_0134

A szentmise után két előadást hallgathattunk meg. Elsőként Márton atya beszélt a templomról, az építészeti dolgokról és érdekességekről. Utána Frigyes testvér avatott be bennünket Fegyverneki Ferenc ipolysági prépostnak (aki 1506-1535 között volt elöljáró) az életébe és munkásságába. Összefoglalva: az apátság a tatárjárás előtt a 13. század közepén alapult, virágkorát az 1270-es években érte el, működésének pedig a reformáció terjedése és a török hódítás vetett véget a 16. század közepén.

dsc_0142     dsc_0160

Az alkalom kapcsán csoportképek is készültek: a premontrei nővérekről és testvérekről a templomban, az egész zarándok tömegről pedig a templom csodásan faragott kapuja előtt.

dsc_0184     dsc_0194

Délben közösen elimádkoztuk az Úrangyalát, majd elfogyasztottuk ebédünket vidám beszélgetés és séta közepette. Az ipolysági templomtól, Szűz Máriától és vendéglátóinktól egy szép énekelt zsolozsmával búcsúztunk el, utána ketté vált a társaság; a gödöllői zarándokok hazafelé vették az irányt, a másik busz pedig elindult Márianosztrára a zsámbéki és mányi hívekkel.

dsc_0207     dsc_0203

A zsámbéki szervezők vágya volt, hogy az Irgalmasság Szentévének zárása előtt zarándoklat keretében, közösen lépjünk át az irgalmasság kapuján. Ennek tudtunk eleget tenni Márianosztrán, a pálos atyák segítségével, akik szeretettel fogadtak bennünket és beszéltek a pálosok helyi történetéről. Az irgalmasság kapuját imádsággal és énekekkel, litánia és az irgalmasság vesperásának elimádkozásával léptük át, Isten kegyelmét kérve.

Köszönjük az Jóistennek és a szervezőknek ezt a szép napot; reméljük még sok ősi premontrei helyre elzarándokolhatunk a jubileumra készülve.