R.I.P.

Perjelségünk szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Rékasi József Csaba atya, rendi közösségünk legidősebb tagja (szeniorja) Nagyszombaton visszaadta lelkét Teremtőjének.

Csaba atya amerikai rendi közösségben (De Pere, Wisconsin, USA) nagy szeretetben, békességben és gondos ápolás mellett élte idős napjait, szívében mindig is gödöllői premontrei szerzetesként.

CsJRekasiRékasi József Csaba O.Præm. (1921-2016)

Rendi testvérünk Jászberényben született, 1921. augusztus 28-án.

1940. augusztus 15-én vette magára rendünk fehér ruháját. Örökfogadalmát 1944. szeptember 9-án tette le Gödöllőn, majd 1946. március 25-én részesült az áldozópapság szentségében.

Egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte el, ahol teológiát, filozófiát és nyelveket tanult, majd a szerzetesrendek feloszlatása után (1948) külföldön folytatta tanulmányait. Párizsban a Sorbonne Egyetemre járt, ahol francia nyelvtanári oklevelet szerzett. 1960-ban New Yorkban a Fordham Jezsuita Egyetemen nyelvtudományi doktorátust szerzett.

Először a St. Norbert College (West De Pere), majd a Fordham University (New York) tanára volt, utána közel negyven éven keresztül volt a Detroit-i Jezsuita Egyetem francia nyelvtanára. 1992-ben, 71 évesen vonult nyugalomba. Amíg az egészsége engedte, minden nyáron több hétre ellátogatott Párizsba, ahol az ezernyi kulturális és személyes élményen keresztül mélyítette francia tudását és szeretetét.

Testi gyengülés, fájdalmak, betegség és műtétek tették nehézzé az utolsó éveket, de a belső izzás, a közösség iránti hűség és a francia kultúra szeretete benne mindvégig megmaradt.

2016. március 26-án, életének 95. évében, a déli órákban csendben, békében szólította magához a mennyei Atya. Lelki üdvéért az engesztelő Szentmise és temetése 2016. március 31-én volt a Szent Norbert Apátságban (De Pere, USA). Imádkozzunk, hogy a Jóisten legyen irgalmas bírája, adjon neki boldog örök életet és lehessen égi közbenjárónk a szentek társaságából!

Requiescat in pace!