Szent Ágota-vesperás

Vesperás Szent Ágota szűz és vértanú ünnepén

Offíciáns: Kovács E. Gellért O. Praem.
Gödöllői Kántorátus – vez.: Kocsis Csaba
Orgonán közreműködik: Balogh P. Piusz O. Praem.

Premontrei plébániatemplom, Gödöllő

Felvételt készítette: Lukács Gábor Imre O. Praem.