Hírek

Két korábbi rendi eseményről adunk röviden hírt.

prelaten
A premontrei rend legfőbb fóruma a generális káptalan, ami hat évente ülésezik; a legutóbbi káptalan 2012 nyarán volt az Egyesült Államokban (De Pere, Wisconsin). A két generális káptalan között (kb félidőben) a premontrei prelátusok gyűlnek össze megbeszélésre. Ezeken a találkozókon hivatalból jelen vannak a premontrei apátságok vagy perjelségek elöljárói (apát vagy kormányzó perjel), valamint választott vagy meghívott rendi képviselők. A legutóbbi prelátusok találkozója Rómában volt 2015 szeptemberében, melyen részt vett Balogh P. Piusz, közösségünk új kormányzó perjele, Ullmann P. Ágoston, a nyugalmazott kormányzó perjel, valamint a magyar cirkária másik két elöljárója: Fazakas Z. Márton csornai apát és Fejes R. Anzelm nagyváradi apát is.

harmadrend2
Szent Norbert érsek, alapító atyánk szándéka szerint a premontrei férfirend szerzetesei és a premontrei nővérek közössége mellett jelen vannak a harmadrend (vagy más néven világi rend) tagjai is. Ők olyan férfiak és nők, akik családosként vagy egyedülállóként a rend környezetében élnek, magukévá teszik a premontrei lelkiséget, – lehetőségeikhez mérten – részt vesznek a szerzetesek liturgiájában (szentmise, zsolozsma), és segítik a rendi közösséget a sokrétű szolgálatban. A harmadrendi tagok – nem szerzetesi fogadalommal, hanem – ígéretekkel kötelezik el magukat Isten és a rend felé. Hagyományaink szerint a harmadrend ünnepe és az ígéretek megújítása a premontrei mindenszentek ünnepéhez (november 13.) kapcsolódik. Szokásukhoz híven – 2015 novemberében is – a gödöllői és a zsámbéki harmadrendi tagok együtt újították meg ígéreteiket a gödöllői premontrei plébániatemplomban.