Gertrúd nővér

Az elmúlt nyáron a premontrei nővéreknek régóta áhított, jeles ünnepük volt Zsámbékon. Németh Noémi július 2-án, csütörtök délután magára öltötte rendünk fehér ruháját, és a jelölt időszak befejeztével elkezdte premontrei novícia éveit.

gertrud1

Németh Noémi Gertrúd nővér

Ünnepélyes zsolozsma keretében – melyet Ullmann Péter Ágoston atya vezetett – történt a szerzetesi ruhák és jelvények megáldása, a beöltözés és a befogadás szertartása. Miután Noémi magára öltötte a premontrei habitust, dr. Juhász Katalin Ágnes általános elöljáró a Gertrúd rendi nevet adta neki.

gertrud2

A rendi ruhák és jelvények megáldása

Gertrúd nővér Tatán született sokgyermekes, hitvalló katolikus családban. A gimnázium elvégzése után a budapesti orvosi egyetemre (SOTE) nyert felvételt, melynek jelenleg is szorgalmas hallgatója az általános orvostudományi karon.

gertrud3

Az elöljáró befogadja az új nővért a közösségbe

Gertrúd nővérrel együtt ünnepelt – a premontrei nővérek és testvérek közössége mellett – a népes Németh család, Tata város plébánosa, sok barát és ismerős.

gertrud4

Gertrúd nővér társai körében

Isten tegye teljessé a jót, amit elkezdett benne!