Rendház megáldás

A Gödöllői Premontrei Perjelség rendházának és auditóriumának ünnepélyes megáldása január 16-án, szombaton délután történt. A különleges alkalmon jelen voltak a Perjelség tagjai mellett, Thomas Handgrätinger, generális apát, Fejes R. Anzelm, nagyváradi apát, a Csornai Premontrei Apátság képviselői, a Premontrei Női Kanonokrend tagjai, valamint Mészáros János építész, a tervező, Csaba Antal, a kivitelező képviselője, Gödöllő város vezetésének képviselői, az ökumenikus lelkészkör tagjai, a Premontrei Gimnázium és a Premontrei Plébánia meghívott tagjai, és még számos jeles ember.
A két év kemény munka után most elkészült az új rendház, valamint a hozzá kapcsolódó közösségi és kulturális célokat is szolgáló kiállítási tér és koncertterem , ami Takács Menyhért, jászóvári apát nevét viseli. A különleges esemény csúcspontja az új rendház és auditórium megáldása volt, melyet ünnepi beszédek, a Gödöllői Kántorátus zenei szolgálata és a GÖMB tagjainak munkáiból nyílt kiállítás megnyitása tett teljessé.
Adja Isten, hogy sok áldás fakadjon az új épület használatán keresztül, és gazdagodjon, gyarapodjon rendi közösségünk és akik hozzánk kapcsolódnak!
godollo5

Balogh Péter Piusz, gödöllői kormányzó perjel, az ünnepi alkalom házigazdája

godollo4

Thomas Handgrätinger, generális apát köszöntő szavakat mond

godollo6

Mészáros János építész, a rendház és auditórium tervezője

godollo1

Elöljárók az ünnepségen (balról jobbra): Balog P. Piusz gödöllői kormányzó perjel, Ullmann P. Ágoston emeritus kormányzó perjel, Thomas Handgrätinger generális apát, Fejes R. Anzelm nagyváradi apát

godollo7

Csaba Antal, a kivitelező Huniber-Ház Kft. felelős műszaki vezetője

godollo2

Balogh P. Piusz gödöllői kormányzó perjel, Thomas Handgrätinger generális apát és Fejes R. Anzelm nagyváradi apát megáldja az új épületet

godollo3

Thomas Handgrätinger generális apát a házszentelés szertartását végzi

godollo8

Balogh P. Piusz gödöllői kormányzó perjel szenteltvízzel meghinti a helységeket

godollo9

Hancz G. Tamás csornai perjel felírja a szentelési jeleket az ajtókra (20+C+M+B+16)

godollo10

Holnapy D. Márton gödöllői alperjel megnyitja a GÖMB kiállítást

Kapcsolódó videó (godollotv):
https://www.youtube.com/watch?v=ejhcjESmfqw