Apát benedikálás

A Csornai Premontrei Apátság örök fogadalmas tagjai 2015. augusztus 19-én Thomas Handgretinger generális apát és Ullmann Péter Ágoston, a magyar cirkária vikáriusa jelenlétében tíz évre apáttá választották Fazakas Zoltán Márton eddigi kormányzó perjelt.

valasztas2015csorna

A megválasztott új apát testvérei körében.

Az új premontrei apát benedikálása 2015. október 22-én ünnepélyes keretek között történt a generális apát, több prelátus, sok rendtárs és nagyszámú hívő jelenlétében a csornai apátsági templomban. Az ünnepi szentmise és az apát-benedikálás főcelebránsa Várszegi Asztrik bencés püspök és pannonhalmi főapát volt, a két társ-benedikáló pedig Thomas Handgretinger premontrei generális apát és Dékány Sixtus zirci ciszter főapát volt.

benedikalas2

Az új apát megkapja az apáti jelvényeket.

Fazakas Zoltán Márton, az új apát, az 58. prépost a több mint 830 éves csornai premontrei apátság élén; és másodikként viseli a Márton nevet a csornai elöljárók között. Isten áldása kísérje az új apátot és az egész csornai premontrei közösséget!