Rendi Káptalan

Október 15-én rövid konferenciával egybekötött, kibővített káptalant tartott rendi közösségünk Zsámbékon. Rendünk születésének 900. évfordulójára készülve, közösségünk a magyar cirkária többi monostorának tagjaival kiegészülve ünnepelte ezt a napot. A gödöllői perjelség tagjain kívül jelen voltak a vendéglátó zsámbéki premontrei nővérek, a csornai premontrei testvérek Fazakas Zoltán Márton apát vezetésével, Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát Nagyváradról és a premontrei harmadrend zsámbéki, gödöllői tagjai.

Zsámbék Szt Norbert 900 3

Az ünnepi találkozó megnyitása.

Két előadást hallgathattunk meg a délután folyamán:

Thomas Handgretinger premontrei generális apát levelét, Szent Norbert atyánk megtérésének 900. jubileumi évében, Ullmann Péter Ágoston atya ismertette velünk Johanna nővér fordításában, képekkel illusztrálva.

Másodikként Holnapy Dénes Márton atya előadását hallgathattuk meg a majki premontrei prépostságról. A majki kamalduli remeteség mellett az erdőben, elhanyagolt és alig felfedezhető állapotban találhatóak a régi premontrei kolostor maradványai. E helynek történetéről és a mostani rendezési munkálatokról szólt Márton atya képes beszámolója.

Zsámbék Szt Norbert 900.18_resize

Ünnepélyes zsolozsma-imádság a templomban.

A előadások után közösen ünnepi vesperást énekeltünk a templomban. A liturgia után a premontrei nővérek vendégszeretetét élvezhettük sok finomsággal és vidám, kötetlen beszélgetéssel.