Szent Ágoston ünnep

“Szeretett testvéreim, mindenekelőtt Istent szeressétek, aztán a felebarátot, mert ezek a nekünk adott legfőbb parancsok.” (Regula, 1.)

Szent Ágoston püspököt, Szent Norbert mellett, rendünk születése óta atyaként és társ-alapítóként tiszteljük. Amikor édesanyja (Szent Mónika) halála után Szent Ágoston visszatért Észak-Afrikába barátaival közösségben élt, melynek megerősítéséhez írásba foglalta a szerzetesi életről vallott tanítását. A kanonoki rendek közösségi életükben Szent Ágoston reguláját, mint mércét és életeszményt követik.

Ünnepi vesperás – gödöllői plébániatemplom

Hagyományainkhoz híven minden évben Szent Ágoston atyánk napján (augusztus 28.) együtt ünnepelünk Gödöllőn imádságban és örömben. Ezeken az alkalmakon is közösségben vagyunk mi, a Gödöllői Premontrei Perjelség szerzetesei, a Premontrei Női Kanonokrend szerzetesnőivel és a Premontrei Harmadrend tagjaival. Együttlétünket idén is ünnepi vesperással kezdtük a premontrei plébániatemplomban, majd beszélgetéssel és ünnepi agapéval fejeztük be az új rendházban.

Ünnepi fogadás – gödöllői rendház

“Adja meg az Úr, hogy mindezt szerető gonddal tartsátok meg, mint a lelki szépség szerelmesei; jó magatartásotokkal árasszátok Krisztus jó illatát, nem mint a törvény alatt görnyedő rabszolgák, hanem mint a kegyelem szabad gyermekei.” (Regula, 48.)