Fényeshét

Húsvét nyolcadában minden este ünnepélyes processziós (körmenettel ékes) Vesperást végzünk. Hálát adunk a keresztségben kapott kegyelmekért, körmenettel vonulunk a keresztelő kúthoz, üdvösségünk forrásához.

Húsvét keddjén a gödöllői és zsámbéki premontrei nővérek és testvérek együtt imádkozták ezt a különleges esti liturgiát a zsámbéki plébániatemplomban.

DSC_0294

Keresztelési Vesperás -Zsámbék

„Emlékezzünk keresztségünk eszközlőjére, ó testvérek, azaz a szent keresztkút vizére. Emlékezzetek, hogy ez a víz mosta le bűneitek szennyét, s a Szentlélek erejéből ez a víz szült újjá benneteket istengyermekségetek tisztaságára a mi Urunk Jézus Krisztus, e világ Megváltója és Bírája által. Kiáltsuk azért tisztelettel: Üdvözlégy szent keresztkút!