Elöljáró választás

Rendi közösségünk, a generális apát és a csornai prépost jelenlétében 2015. február 6-án választó káptalant tartott.
A Gödöllői Premontrei Perjelség új kormányzó perjele Balogh Péter Piusz O.Præm. lett.

Köszönet illeti Ullmann Péter Ágoston O.Præm. leköszönő elöljárót, aki sok éven át áldozatos munkával látta el a vezetés feladatát.
Isten áldását és a szentek közbenjárását kérjük az új kormányzó perjel munkájára és az egész közösség életére!
Kérjük a testvérek imáját és támogatását!

P1080856