Rétfalvi Ferenc Győző

Rétfalvi Győző Ferenc O.Praem.

Aki bennem hisz, ha meghalt is, élni fog! Ján 11, 25

Rokonai, szerzetesi családja, a Gödöllői Premontrei Perjelség, a Premontrei Nővérek és a Zsámbéki Premontrei Plébánia nevében jelentjük, hogy rendi közösségünk seniorja

 Rétfalvi  Győző  Ferenc  O.Praem.

  1. november 15-én este 93 éves korában elköltözött az örök hazába.

Rendi testvérünk 1918. szeptember 27-én született Máramarosszigeten. Középiskolai tanulmányait a piaristáknál végezte Nagykanizsán. 1937-ben Szt. Ágoston Atyánk ünnepén Gödöllőn öltötte magára a premontrei fehér habitust. Noviciátusa után Budapesten a Norbertinum lakójaként a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán végezte teológiai és hittanári tanulmányait. 1942-ben Szt. Norbert Atyánk főünnepén tett örökfogadalmat a Jászóvári Premontrei Prépostság titulusára, majd 1943. március 21-én, Kassán Madarász István püspök kézfeltétele által részesült a papi ordóban. Elöljárója papszentelése után a budafoki rendházba helyezte. Itt a rend által vezetett Szt. István Gimnázium hittanára, ifjúsági hitszónok és a Mária Kongregáció vezetője volt. Az államosítás után még két évig taníthatott hittant, majd a rendek feloszlatása után Nagykanizsára költözött édesanyjához. Négy évtizeden át csendben hűségesen élte szerzetespapi életét. A piarista templomban misézett, Kiskanizsán kisegített, és kitűnő nyelvtudását kihasználva magántanításból élt. A szétszóratás évei alatt Fényi Ottó atyán keresztül tartotta a kapcsolatot a renddel, az újraéledés után pedig elsőként jelentkezett a közösségi életre. Két évtizeden át a zsámbéki rendi plébánián élt. A környék keresett gyóntatója, a premontrei nővérek és a hívek szeretett „Győző-bácsija” volt. Türelme, igénytelensége és szerénysége, jóságos szeretete, bölcsessége és kedves humora mindenkit megérintett. Imádságos szerzetesi élete követendő példa minden fiatal számára. Utolsó évtizede testi fogyatkozását krisztusi odaadással zokszó nélkül fogadta, és hálás volt minden érte végzett szolgálatért. Személye a Jóisten ajándéka volt számunkra, kérjük, továbbra is legyen közbenjárónk a mennyben!

Földi maradványait a Zsámbékon helyeztük örök nyugalomra.

2011. november 23-án, szerdán 15 órakor mutattuk be érte az engesztelő szentmiseáldozatot a zsámbéki plébániatemplomban, majd a temető premontrei parcellájába kísértük.

 REQUIEM AETERNAM DONA EI DOMINE!