Faültetés, favágás

Az online térben az Apátságot ért rosszindulatú támadásokkal kapcsolatosan rövid áttekintést szeretnénk nyújtani minden jószándékú embernek.

A Kútháztól nem messze hosszában megrepedt egy juhar, megmentésére utólagosan facebookon sokan abroncsos megoldást javasoltak, azonban erre nem volt idő, mivel a repedés folyamatosan tágult. Az abroncsozás különlegesen értékes fák megmentésénél sem teljességgel bevett szokás, ill. a ráfordított anyagi áldozat ellenére sem biztos kimenetelű. A fa járda és parkoló mellett volt, élet- és balesetveszélyes állapotban. Kivágásának megkérdőjelezése vállalhatatlan és felelőtlen. (2022 tavasza)

A 10-es ház előtt a vihar következtében egy látszólag ép (eper)fa 3 méter magasan történt több ágú elágazásában az egyik ág leszakadt, a tőle 8 méterre lévő gépjárműben jelentős kárt okozott. Személyi sérülés nem történt. A helyszíni szemle alapján az ott parkoló járművekre, a házakra vagy a gyalogosokra veszélyt jelenthető fák (kb. 8 db) egyidejű kivágása mellett döntöttünk. Ezek a fák a korábbi erdőhasználati favágásból kizárólag a társasházakhoz való közelségük miatt maradtak ki. Ezek közül több jelentős száraz ágállománnyal és/vagy csúcsszáradással rendelkezett. A közelben található közművekre való veszélyeztetettség egyébként még messze nem szűnt meg, több jelentős méretű fa található ivóvíz- és gázvezeték védőtávolságon belül. A favágásokat a két érintett társasház teljes mértékben támogatta, gépjárműveikkel készségesen helyet biztosítottak a szakszerű és biztonságos munka számára, ami természetesen a közlekedési útvonalak teljes tisztításával végződött. (2022 tele)

Megszólítottuk a társasházakat, hogy látnak-e környezetükben olyan fákat, melyek emberre, ingatlanra vagy ingóságra veszélyt jelenthetnek. A kérések mind írásos formátumban érkeztek, a kéréseket szakemberrel megvizsgáltuk, a tényleges favágásokat a társasház tulajdonosaival a helyszínen egyeztetett módon és időben végrehajtottuk az ott lakók teljes megelégedésére. A 8. sz. ház egy fa kivágásának igényét jelezte. A jelzett fa régóta a Kertészet látókörében van, vágására sor került. Egy másik fára is felhívták munkatársaink a figyelmet, ezzel kapcsolatos társasházi álláspont kialakítását kértük. A 7. sz. társasház favágást és metszést kért az ingatlan érdekében. (2022 tavasza)

A Gödöllői Premontrei Apátság központi területe több, mint 13 hektár. Ekkora területen mindig lesz mit karbantartani, ami jelenthet metszést, kivágást és fapótlást is. Az Apátság bármely más tulajdonoshoz hasonlóan a tulajdonában álló területen a jogszabályok szerint köteles eljárni, és bármely más tulajdonoshoz hasonlóan a tulajdonában álló területen a jogszabályok szerinti jogok megilletik.

A közösségi médiában az elmúlt években sokan sok energiát fordítottak arra, hogy a Premontrei Apátságot a lehető legrosszabb színben tüntessék fel. Az Apátság a folyamatos rágalmakra a továbbiakban sem kíván direktben reagálni, viszont továbbra is nyitott arra, hogy ha valaki valóban kíváncsi, hogy mi miért történik, és az Apátság által kommunikált tájékoztatókkal nem elégedik meg, akkor személyes beszélgetésre lehetőséget kérjen és kapjon. A közösségi médiában az Apátság tevékenységét folyamatosan kritizálók közül még soha senki nem kért ilyen tájékoztatást.

Az Apátság – minden jó tulajdonoshoz hasonlóan – jó gazdaként gondoskodik a rá bízott vagyonról. A fent írt 13 hektár több mint felét a polgárok jelentős része olyan köztulajdonnak tekinti, melyet használ, megköveteli annak tisztaságát, azonban azért – az általa jogosnak vélt számonkérési jogával élve – a számonkérésen túl egyebet nem tesz. A területen az Apátságnak viszonylag kevés, érdekkörbe nem tartozók által számonkérhető kötelezettsége van. Ilyen pl. a közcélú forgalom számára megnyitott területek (amely egyébként kizárólag 2, azaz kettő útszakaszt érint) tisztán és biztonságosan tartása. Az Apátság minden egyéb tevékenysége a területen az általános rendezett állapot kialakítása érdekében önként vállalt, ahhoz sem a területen élők, sem az önkormányzat további anyagi hozzájárulást nem tesz. Viszont ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazon társasházak felé, melyek érzik annyira magukénak ezt a közös életteret, hogy az Apátság egyetértésével és támogatásával közvetlen környezetüket gondozzák.

Az Apátság évente arányaiban 10 000 fából 40-et kivág és 40-et ültet. Eleink is fát vágtak szükség szerint, és fát ültettek, szükség szerint, a teremtett világért érzett felelőséggel, hogy az ember keze nyomán legyen dicsőség Istennek, és békesség a jóakaratú embereknek.

A Gödöllői Premontrei Apátság 2020-ban több, mint 17.000 facsemetét ültetett a Gödöllő közvetlen határában lévő területein. Ezek hosszú távú gondozásáért apátsági kertészeink felelnek.

2019 őszén gimnazistáink 34 dísz- és őshonos fát ültettek el a területen; őszinte örömünkre 2020 tavaszára valamennyi fa kihajtott, virágba borult.