Rendházaink

A Gödöllői Perjelség tagjai, a premontrei szerzetesek jelenleg két házban élnek.

Gödöllő (perjelségi központ)

A rendházat és iskolát 1924-ben a felvidéki Jászóról alapította Dr. Takács Menyhért prépost.
A szerzetesi élet gödöllőn a szétszóratásig (1948) működött, majd több évtizedes kényszerszünet után 1989-ben alakult újjá a Perjelségünk Fényi Ottó atya vezetésével.
Rendi közösségünk központja Gödöllő, ahol a legtöbb rendtársunk él. A gödöllői házban él a rendi elöljárónk és a rendi képzés is ezen a helyen folyik. Az ott lakó testvérek életét túlnyomóan a lelkipásztori munka és az iskolai oktatás tölti ki. Jelenleg a gödöllői rendházban hat testvér él.

Zsámbék (függő ház)

Zsámbékon, ahol a középkorban rendünk jeles monostora működött, ma közösségünk újra aktív lelkipásztori tevékenységet folytat. A premontrei szerzetesek már a kommunizmus idején is jelen voltak az ősi falak mellett, többen erre a monostorra tették a fogadalmukat és csendben dolgoztak a hívő lelkek között. A rendszerváltozáskor a perjelség átvette a plébániai feladatokat és ezzel ez a hely lett közösségünk függő háza is.
A zsámbéki plébánián él egy második, kicsiny közösségünk. Zsámbékon és környékén a premontrei atyák elsősorban plébániai munkát végeznek, de mellette Zsámbékon még egy rendi iskolát is fenntartanak. A zsámbéki rendházban most két testvér él.